KONCERT PATRIOTYCZNY 1.09.2019r.

1 września wypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej racji zapraszamy o 13.00 na koncert patriotyczny w naszej parafii. Koncert poprowadzi wielokrotnie nagradzana przez różne Instytucje i gremia ORKIESTRA DĘTA Z NADARZYNA. Orkiestra wykona program patriotyczny. Utwory przeplatane będą słowem wiążącym konferansjera. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Mirosław Chilmanowicz.