Menu
O Sanktuarium
Historia parafii
Msze święte
Sakramenty święte
Uroczystości fatimskie
Patronka
Ogłoszenia parafialne
Wspólnoty parafialne
Księża
Galeria
Kontakt


Kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Warszawa, ul. Zagłoby 37
02-495 Warszawa

tel.: 0-22 667-02-13 (kancelaria)

e-mail: smbfatwaw@gmail.com

 
Sakramenty święte

Sakrament małżeństwa


Aby przyjąć sakrament małżeństwa należy:

 1. Ustalić odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej termin ślubu: datę i godz. (ok. 4-5 miesięcy przed ślubem lub wcześniej).

 2. Wziąć udział w kursie przedmałżeńskim; kurs obejmuje 10 konferencji. Rozpoczęcie kursu w naszej parafii: w pierwszej połowie stycznia i w pierwszej połowie września.

 3. Wziąć udział w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.

 4. Na trzy miesiące przed terminem ślubu zgłosić się do kancelarii (oboje narzeczeni) w celu spisania protokołu przedślubnego (tzw. zapowiedzi). Należy mieć ze sobą:
  • aktualne świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),1
  • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu),2
  • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
  • poświadczenie z poradni rodzinnej,
  • z Urzędu Stanu Cywilnego – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dotyczy tylko tzw. małżeństwa konkordatowego; dokument ten ważny jest tylko 3 miesiące - musi objąć czas ślubu).3

 5. Po zgłoszeniu się na zapowiedzi, przystąpić do sakramentu pokuty (druga spowiedź przed sakramentem małżeństwa - dzień przed ślubem).

 6. Świadkowie również powinni przystąpić do spowiedzi, by podczas Mszy św. przystąpili do Komunii św. w intencji nowożeńców.

 7. W tygodniu poprzedzającym sakrament małżeństwa zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przychodzą narzeczeni i świadkowie (świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia, jeśli świadkowie nie mogą przybyć należy znać ich dane: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania).

 8. Kilka dni po udzielonym sakramencie małżeństwa zgłosić się do kancelarii po dokument stwierdzający zawarcie małżeństwa.

 9. Narzeczeni powinni poinformować osobę nagrywającą Video lub wykonującą zdjęcia aby:
  • była stosownie ubrana, odpowiednio do miejsca i uroczystości oraz nie żuła gumy
  • zgłosiła się 10 minut przed ślubem w zakrystii do księdza, który będzie błogosławił ślub (może będą pytania lub wskazówki)

 10. Po zakończeniu sakramentu małżeństwa, w kruchcie kościoła (zimą), a przed kościołem (latem), goście składają życzenia w skupieniu, bez rozmów i śmiechu. Nie rzucają ryżem ani drobnymi monetami młodych - JEST TO POGAŃSKI ZWYCZAJ - grzech przeciw I przykazaniu Bożemu.

 11. Nowożeńcy jak i świadkowie podczas ślubu, siedząc nie zakładają nogi na nogę.
1 Świadectwo chrztu jest w parafii, w której był udzielony chrzest. Aktu chrztu nie przesyła się do parafii jeśli osoba zmienia miejsce zamieszkania. Do formalności przedślubnych nie jest ważne świadectwo chrztu, które przed laty było wydane np. z racji I Komunii św. czy bierzmowania.

2 Adnotacja o bierzmowaniu powinna być na świadectwie chrztu, dlatego ze względów praktycznych najpierw należy udać się po świadectwo chrztu.

3 Młodzi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się do USC po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Udają się tam razem, zabierając ze sobą dowody osobiste oraz odpisy Aktu urodzenia.