Menu
O Sanktuarium
Historia parafii
Msze święte
Sakramenty święte
Uroczystości fatimskie
Patronka
Ogłoszenia parafialne
Wspólnoty parafialne
Księża
Galeria
Kontakt


Kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Warszawa, ul. Zagłoby 37
02-495 Warszawa

tel.: 0-22 667-02-13 (kancelaria)

e-mail: smbfatwaw@gmail.com

 
Patronka

Żywy Różaniec


"Jestem Matką Bożą Różańcową. Przychodzę was prosić, byście codziennie odmawiali różaniec i poprawiali wasze życie." - to słowa Matki Bożej wypowiedziane 90 lat temu w orędziu fatimskim.

Inną z próśb przekazaną przez Maryję było wołanie o modlitwę różańcową w intencji nawrócenia grzeszników. Parafia nasza przyjmując imię Matki Bożej Fatimskiej, obok wielkiej radości wynikającej z tego faktu, podejmuje wezwania Maryi przekazane podczas objawień w Fatimie.

Dlatego też od 1983 roku, od początku pracy duszpasterskiej naszego Księdza Proboszcza - wielkiego czciciela Maryi, powstają w parafii pierwsze kółka różańcowe. Klimat gorliwej i systematycznej modlitwy jaki tworzą wszyscy kapłani pracujący w naszej parafii, ma duży wpływ na tempo powstawania i ilość kół różańcowych oraz kultu Matki Bożej Fatimskiej.

Od 13 czerwca 1989 roku, tak jak życzyła sobie Matka Najświętsza, codziennie w Kościele modlimy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmawiając różaniec w intencji Ojca świętego, o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

Dwa lata później - 12 maja 1991 roku kapłani nasi przeprowadzili konsekrację rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Wtedy do naszej Patronki mówiliśmy takie słowa:

"Niepokalane Serce Maryi,
My mieszkańcy miasta Warszawy i całej okolicy,
Oddajemy Twemu Niepokalanemu Sercu
Wszystkie nasze rodziny i każdego z nas z osobna i całe nasze życie.
Błogosław naszym rodzinom i naszej Warszawie. Amen."

Po roku odbyły się w parafii Maryjne Misje, odnowione zostało przymierze z Niepokalanym Sercem Maryi, a ulicami naszego osiedla rusza wielka procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na trasie procesji zbudowano przez kółka różańcowe piękne ołtarze.

Od tamtej pory, każdego trzynastego dnia miesiąca odmaka do października - w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie - wierni uczestniczą w skupieniu i modlitwie oraz uroczystej Mszy świętej, po której odbywa się procesja z figurą naszej Patronki - 13 maja po ulicach osiedla do pięciu ołtarzy, a w następnych miesiącach - wokół Kościoła.

Procesje te są wielką modlitwą i manifestacją wiary czcicieli Matki Bożej i różańca świętego, nie tylko z naszej parafii, ale również licznych pielgrzymów.

Wielkim przeżyciem religijnym wynikającym ze spotkań z Maryją była Jej wizyta w naszej świątyni, podczas nawiedzenia Polski przez Matkę Bożą Fatimską. Matka Boża w figurze fatimskiej, przebywała u nas 30 września 1996 rokui chociaż nawiedzenie trwało kilka godzin radość ze spotkania z Matką była bezgraniczna i odbierana jako wielka łaska.

Niezwykle żywy kult Matki Bożej sprawił, że Kościół nasz w roku Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 był świątynią odpustu jubileuszowego, a od 13 maja 2006 roku mianowany został Sanktuarium Maryjnym. Wszystko to umacnia naszą rodzinę różańcową i przysparza jej członków.

Obecnie tworzymy 15 kół różańcowych mieszanych, to znaczy składających się z kobiet i mężczyzn. Opiekunem rodziny różańcowej jest Ksiądz Kustosz, który mimo bardzo licznych i wielorakich obowiązków znajduje czas na comiesięczne spotkania, które odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca i obejmują modlitwę, konferencję formacyjną oraz aktualne sprawy parafii. Rodzina różańcowa stanowi fundament modlitewny Sanktuarium czego przykładem jest liczny udział jej członków w czuwaniach nocnych, adoracjach Najświętszego Sakramentu, w przygotowaniach uroczystości religijnych i okolicznościowych organizacji corocznej procesji odpustowej.

Wspólnota różańcowa pamięta też o imieninach i jubileuszach naszych kapłanów oraz o chorych, których odwiedzamy przed pierwszymi piątkami , przed wizytą kapłana z Chrystusem Eucharystycznym. Pamiętamy również o zmarłych - odmawiamy różaniec przed Mszą świętą pogrzebową, a także zamawiamy Msze święte za zmarłych członków rodziny różańcowej.

Członkowie kółek różańcowych poprzez wielką modlitwę upraszają Bożą pomoc i łaski dla całej wspólnoty parafialnej.