Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie Ursusie

Początki Akcji Katolickiej w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie Ursusie sięgają dnia 11 września 1995 roku. Wtedy to z inicjatywy proboszcza parafii, ks. prałata Rocha Walczaka, odbyło się zebranie założycielskie Parafialnego Ogniska Akcji Katolickiej, na które przybyły 43 osoby. Powołano wówczas Sekretariat POAK którego kierownikiem został wybrany pan Kazimierz Bendkowski. Asystentem Kościelnym POAK został Ksiądz Proboszcz.

Następnie z udziałem Księdza Proboszcza rozpoczęła się systematyczna praca formacyjna z kandydatami na członków Akcji Katolickiej. Chcąc zapewnić dobre warunki dla prowadzenia działalności, Ksiądz Proboszcz oddał do dyspozycji POAK wyposażone pomieszczenia na zapleczu kościoła. Przeznaczone były one na sekretariat i salę konferencyjną, które w dniu 12 maja 1996 poświęcił ks. bp. Piotr Jarecki, ówczesny opiekun AK AW, spotykając się z kandydatami na członków Akcji Katolickiej.

W dniu 1 marca 1997 roku ks. Józef kardynał Glemp Prymas Polski powołał dekretem Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i mianował 21 osób pierwszymi zwyczajnymi członkami Akcji Katolickiej. Odrębnymi dekretami ustanowił proboszcza parafii ks. prałata Rocha Walczaka, Parafialnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej, a pana Kazimierza Bendkowskiego mianował prezesem Zarządu POAK.

Uroczyste wręczenie członkom POAK legitymacji członkowskich przez ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, odbyło się w kościele parafialnym w dniu 8 czerwca 1997 roku.

Obecnie POAK liczy 19 członków zwyczajnych i 3 członków wspierających oraz posiada 1 kandydata na członka, który odbywa staż kandydacki.

Od początku istnienia POAK prezesem jego zarządu jest pan Kazimierz Bendkowski (czwarta kadencja od 2006r.).

W skład obecnego zarządu wchodzą jeszcze następujące osoby:

 • Pani Janina Sobolewska – wiceprezes,
 • Pani Kazimiera Gloger – sekretarz,
 • Pan Stefan Mańkowski – skarbnik,
 • Pan Stefan Małkowski – członek Zarządu.

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej POAK wchodzą:

 • Pani Lucyna Małkowska – przewodnicząca,
 • Pani Jadwiga Bendkowska – sekretarz,
 • Pani Teresa Garus – członek Komisji.

Członkowie POAK spotykają się minimum raz w miesiącu, w celach formacyjnych i informacyjnych. Spotkaniom przewodniczy zawsze prezes POAK. Na wszystkich spotkaniach jest zawsze obecny Ksiądz Proboszcz – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej. Każde spotkanie poprzedza Msza Święta z kazaniem.

Programy formacyjne, obejmujące formacje doktrynalną, duchową i społeczną, realizowane są wspólnie na spotkaniach oraz indywidualnie we własnym zakresie, w oparciu o dostępne materiały formacyjne.

W latach 2003 – 2004 odbył się cykl wykładów z historii chrześcijaństwa, które prowadził pan Stefan Małkowski.

Ponadto członkowie POAK biorą czynny udział w życiu religijnym swojej parafii, m.in. należąc do Kół Żywego Różańca, uczestnicząc w parafialnych uroczystościach ku czci Matki Bożej Fatimskiej – Patronki parafii (budowa na 13 maja jednego z pięciu ołtarzy – stacji różańcowych i udział w procesji różańcowej ulicami osiedla pod znakiem Akcji Katolickiej) oraz okazjonalnie włączając się do służby liturgicznej w czasie niedzielnych Mszy Świętych.

W czasie Triduum Paschalnego, w Wielki Czwartek, przedstawiciele POAK wraz z przedstawicielami innych grup parafialnych składają życzenia i wręczają kwiaty wszystkim kapłanom pracującym w parafii – z okazji ustanowienia sakramentu kapłaństwa.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata POAK organizuje w parafii święto patronalne Akcji Katolickiej i uczestniczy grupowo we Mszy Świętej, włączając się do służby liturgicznej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowane są spotkania opłatkowe POAK, na które zapraszani są wszyscy księża pracujący w parafii i osoby współpracujące z Akcją Katolicką. Spotkania te kończą się agapą i wręczeniem zaproszonym gościom upominków.

Ponadto 5 członkiń POAK prowadzi Parafialną Caritas, organizując pomoc dla najbardziej potrzebujących. Przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi przygotowują dla podopiecznych rodzin z parafii kilkadziesiąt paczek żywnościowych. organizują również spotkanie modlitewne i agapę dla osób samotnych i bezdomnych z parafii, w których uczestniczą duszpasterze parafii.

POAK uczestniczy także we wszystkich dziełach inicjowanych i podejmowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Dotychczasowe przedsięwzięcia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (1997-2006)

 • w latach 1997 – 1998 organizowano bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży z języka polskiego matematyki i historii oraz kursy języków obcych.
 • w 1997 roku zorganizowano wystawę pn. „200 lat hymnu narodowego”.
 • w 1998 roku zorganizowano pielgrzymkę autokarową (2 autokary) do sanktuariów na Świętym Krzyżu, w Kałkowie i w Skarżysku-Kamiennej dla członków i kandydatów POAK oraz zainteresowanych parafian.
 • w 1998 roku, z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, zorganizowano konkurs wakacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z nagrodami pod hasłem: „Ojcze Święty jestem przy Tobie”. Tematyką konkursu była modlitwa za Ojca Świętego okolicznościowa laurka oraz album o pontyfikacie Jana Pawła II.
 • w 1998 roku, w dolnym kościele, zorganizowano dużą wystawę pn. „20 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II”, którą w dniu 13 października uroczyście otworzyli ks. bp Marian Duś i burmistrz Gminy Warszawa Ursus dr Henryk Linowski.
 • w 1999 roku zorganizowano autokarową pielgrzymkę (48 osób) na Ukrainę (Lwów, Kamieniec Podolski, Chocim, Zaleszczyki, Czortów, Trembowla, Zbaraż Krzemieniec, Poczajów, Podhorce, Olesko i Żółkiew).
 • w latach 1999 – 2000 przeprowadzono w dwóch szkołach podstawowych i w gimnazjum ogólnopolski konkurs pod hasłem: „Znaczenie 2000 lat Chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”. Oceniono prace, ufundowano 23 nagrody rzeczowe dla laureatów i uroczyście wręczono je wraz z listami gratulacyjnymi w kościele.
 • w 2000 roku, przez kilka tygodni rozprowadzano cegiełki na budowę Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie.
 • w dniu 25 listopada 2000 roku, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej, będącej Świątynią Odpustu Jubileuszowego, zorganizowano spotkanie pielgrzymkowe członków AK AW połączone z Dekanalnym Dniem Skupienia i zakończone wspólną agapą.
 • W 2001 roku, od 2 marca do 19 listopada członkowie i kandydaci POAK odbyli nowennę miesięcy przygotowującą ich duchowo do I Kongresu Akcji Katolickiej w Poznaniu.
 • w 2001 roku, z okazji Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowano w kościele parafialnym wystawę fotograficzną poświęconą Prymasowi Tysiąclecia pt. „Wszystko postawiłem na Maryję”.
 • W 2001 roku wspierano Księdza Proboszcza w staraniach o nadanie Gimnazjum nr 3 w Warszawie Ursusie imienia Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego i przygotowano duchowo młodzież do tego ważnego wydarzenia z udziałem Ks. Józefa Kard. Glempa Prymasa Polski.
 • W 2003 roku zorganizowano w kościele wystawę pn. „25 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II”
 • W 2004 roku zorganizowano w sali parafialnej wystawę pn. „Matka Niebieskiego Pana”, którą w dniu 13 maja otworzył Prymas Polski Józef Kardynał Glemp. Na wystawie zaprezentowano ponad 500 wizerunków Matki Bożej z polskich Sanktuariów Maryjnych. Wizerunki pochodziły ze zbiorów parafianki pani Krystyny Przepiórki. W lipcu wystawa była prezentowana w parafii św. Idziego w Wyszkowie, w diecezji łomżyńskiej, a jesienią w parafiach:
  • Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie Ursusie,
  • Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole w Warszawie,
  • św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Gołąbkach w Warszawie.
 • W dniu 10 października 2004 z okazji IV Dnia Papieskiego, upamiętniającego 26 rocznicę wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w sali parafialnej zorganizowano dla parafian wykład pana Stefana Małkowskiego pt. „Wielkość pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II”.
 • W dniu 20 listopada 2004 roku, w przeddzień święta Chrystusa Króla Wszechświata zorganizowano spotkanie dekanalne dla członków i księży Asystentów Kościelnych z pięciu POAK-ów istniejących w dekanacie ursuskim. Gościem specjalnym tego uroczystego spotkania modlitewno-dyskusyjnego był ks. kanonik Andrzej Parys – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, który wygłosił homilię podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. dziekana kanonika Zbigniewa Sajnóga. Współcelebransami byli: ks. kan. Jan Władysław Mężyński, ks. Wiktor Łozowski, ks. Grzegorz Mencel oraz proboszcz parafii ks. prał. Roch Walczak. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie w dolnym kościele, w czasie którego wygłoszono 2 referaty i odbyła się dyskusja dotycząca współpracy POAK-ów na terenie dekanatu ursuskiego. Spotkanie zakończyła agapa.
 • W 2005 roku POAK przygotowywał się duchowo do jubileuszu 10-lecia swojej działalności (11 września) oraz do I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, organizowanego pod hasłem: „Jesteśmy odpowiedzialni za Kościół” w dniu 19 listopada. Z tych okazji w dniu 11 września 2005 roku została odprawiona w kościele parafialnym przez ks. prał. Rocha Walczaka uroczysta Msza Święta dziękczynna. Natomiast w dniu 8 października 2005 roku odbyło się w kościele przedkongresowe spotkanie nowennowe członków i kandydatów oraz księży Asystentów Kościelnych 13 POAK-ów z dekanatów brwinowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego i ursuskiego. Z udziałem Pani Marii Śliwińskiej – prezesa zarządu DIAK AW i ks. kan. Andrzeja Parysa Asystenta Kościelnego AK AW. Spotkanie rozpoczęto mszą Świętą a zakończono agapą.
 • W 2005 roku zorganizowano w dolnym kościele wystawę pn. „Królowa Świata”, którą w dniu 13 października otworzył ks. bp Tadeusz Pikus. Na wystawie eksponowano blisko 700 wizerunków Matki Bożej z całego świata, które pochodziły ze zbiorów parafianki pani Krystyny Przepiórki. W grudniu 2005 r. ekspozycję wypożyczono parafii świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie, a w styczniu 2006 r. – parafii Św. Idziego w Wyszkowie w diecezji łomżyńskiej.
 • W 2006 roku na podstawie materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej w Polsce na 2006 rok, zrealizowano cały program formacyjny „Ucząc się nadziei”.
 • W dniu 8 września 2006 roku zorganizowano w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej rejonowe spotkanie formacyjne członków i kandydatów z 13 POAK-ów z dekanatów: brwinowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego i ursuskiego, z udziałem pani Marii Śliwińskiej – prezesa Zarządu DIAK AW i ks. kan. Andrzeja Parysa – Asystenta Kościelnego AKAW. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, a zakończono agapą. Wśród członków POAK najwięcej jest nauczycieli, inżynierów, lekarzy i dziennikarzy. Ponadto wśród członków są 3 małżeństwa.

 

Prezes – Kazimierz Bendkowski

Opiekun Wspólnoty – Ksiądz Proboszcz Wojciech Tomczyszyn