Dziękujemy wszystkim za liczny udział w projekcji filmu „Cud na Nowolipkach”. ?
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Michała Górala, reżysera i producenta filmu, który był z nami obecny i wzbogacił projekcję komentarzem i rozmową z widzami.
Wasza obecność podczas projekcji jest świadectwem tego, że społeczeństwa potrzebują transcendencji, duchowości, wiary i nadziei.
Cud na Nowolipkach, choć oficjalnie nieuznany przez Kościół katolicki był tego znakiem wtedy.
Żywe reakcje publiczności podczas pokazów oraz komentarze i rozmowy po obejrzeniu filmu są tym znakiem znakiem i dziś.
Dziękujemy! ??