W sobotę 29.09.2018 r. w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała odbyła się parafialna pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Na miejscu uczestniczyliśmy we Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp Łukasza Buzuna.

W homilii biskup przypomniał postaci patronów dnia dzisiejszego, którzy, jak podkreślił, zostali posłani do specjalnych zadań. „W sposób szczególny odwołujemy się dzisiaj do tytułu archanioła Michała – „Któż jak Bóg”, który oznacza zwrot ku Bogu, jako ratunek dla każdego, kto został zwiedziony, aby mógł wyjść z tych pułapek, w które wszedł. Trzeba pamiętać, że zawsze Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Nie można bowiem osiągnąć szczęścia bez obecności Bożej w ludzkim sercu, bez wrażliwości na świętość, bez otwarcia się na działanie Ducha Świętego.”

Następnie odwiedziliśmy Sanktuarium Urodzin i Chrztu świętego siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, gdzie mieliśmy czas na modlitwę i krótką adorację. Zatrzymaliśmy się w domu narodzin św. s. Faustyny w Głogowcu, który jest natchnieniem do refleksji, odpoczynku i spotkania z Chrystusem bogatym w miłosierdzie. Na przylegającym do domku placu znajduje się Droga Krzyżowa i ołtarz polowy, przy którym w dzień i godzinę urodzin Świętej sprawowana jest Eucharystia.