Europejskie spotkanie młodych orgaznizowane przez wspólnotę Braci z Taize – co to takiego?

Od samego początku Wspólnotę inspirowały dwa cele: żyć w komunii z Bogiem poprzez modlitwę oraz być zaczynem pokoju i zaufania pośród rodziny ludzkiej.

W Taizé można szukać komunii z Bogiem w modlitwie, śpiewie, ciszy i osobistej refleksji. Na nowo staje się możliwe odkrycie wewnętrznego pokoju, odnalezienie sensu życia i sił do dalszego działania.

Dzięki doświadczeniu życia z innymi w prostocie można sobie uświadomić, że codzienność jest miejscem, w którym czeka na nas Chrystus.

Niektórzy młodzi ludzie szukają swojego powołania, jak iść za Chrystusem przez całe życie. Pobyt w Taizé może im pomóc w rozpoznaniu swojej drogi życiowej.

  •  Każdego dnia bracia Wspólnoty przygotowują wprowadzenia biblijne, po których jest czas ciszy oraz dzielenie się w małych grupach.
  •  Po południu odbywają się spotkania na różne tematy, które pomagają lepiej zrozumieć, jaki jest związek między wiarą a życiem: w pracy, w kwestiach społecznych, w sztuce i kulturze, w poszukiwaniu pokoju na świecie…
  •  Młodzi ludzie, którzy tego pragną, mogą spędzić cały tydzień lub weekend w ciszy, żeby wsłuchać się w to, co Bóg mówi do każdego z nich na modlitwie, słowami Pisma Świętego czy przez wydarzenia w życiu.

Spotkanie w Madrycie:

  1. Europejskie Spotkanie Młodych animowane przez Wspólnotę z Taizé odbędzie się pod koniec roku 2018 w Madrycie. Brat Alois ogłosił wieczorem 30 grudnia w Bazylei:

Przez cały rok 2018 będziemy prosić Ducha Świętego, żeby nas przygotowywał, byśmy się stawali w swoim życiu coraz bardziej czytelnymi świadkami pojednania i pokoju. Dlatego będziemy kontynuować naszą pielgrzymkę zaufania przez ziemię (…)

W zeszłym roku byliśmy na północy Europy, w Rydze. W roku przyszłym udamy się na południe, do miasta, w którym jeszcze nigdy nie było spotkania europejskiego. Na południu, na Półwyspie Iberyjskim, przyjmowano nas gorąco kilka razy w Barcelonie, a także w Lizbonie, w Walencji.

Na przełomie 2018 i 2019 roku, od 28 grudnia do 1 stycznia zostaliśmy zaproszeni do Madrytu.