Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, z różnym doświadczeniem życiowym. Połączył nas Jezus, który każdego z nas zaprosił do tej Wspólnoty w różnym czasie, a my przyjęliśmy Jego zaproszenie i odpowiedzieliśmy na wezwanie „Pójdź za Mną”.

Wspólnota jest owocem rekolekcji ewangelizacyjnych jakie z inicjatywy ks. Proboszcza Wojciecha Tomczyszyna w naszym Sanktuarium poprowadziła Wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi. Pierwsze spotkanie wspólnoty odbyło się w czwartek 16 października 2014 r. w dolnym kościele, po wieczornej Mszy Św. o godz. 19.00 i tak już pozostało. Spotykamy się nieprzerwanie od października 2014 r w każdy czwartek o godz. 19,00. Aktualnie spotkania wspólnoty odbywają się w salce obok dolnego kościoła.

Podczas cotygodniowych spotkań wspólnoty: trwamy na modlitwie, rozważamy Słowo Boże, oddajemy Bogu cześć i chwałę śpiewem i grą na instrumentach, dzielimy się świadectwem wiary, które jest owocem spotkania z Panem Jezusem i ukazaniem Jego działania w naszym życiu. Nieustannie uczymy się i wzrastamy, aby być coraz bliżej Pana Jezusa, aby coraz lepiej Go poznawać, aby każdego dnia żyć Jego Słowem.

Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Krzysztof Kiełpiński. W  2015 r. wraz ze Wspólnotą Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej z Torunia, uczestniczyliśmy w Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie, a podczas uwielbienia razem posługiwaliśmy modlitwą wstawienniczą. W grudniu 2015 r. skorzystaliśmy także z warsztatów Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, aby lepiej rozeznać misję naszej Wspólnoty. Dzięki trwaniu na modlitwie, warsztatom i dalszemu rozeznawaniu – dziś już wiemy, że misją naszej Wspólnoty jest ewangelizacja i posługa modlitwą wstawienniczą, dlatego zgodnie z charyzmatem wspólnoty od września 2016 r. jesteśmy Wspólnotą Ewangelizacyjno – Modlitewną. W dalszym ciągu jednak rozeznajemy nazwę dla naszej wspólnoty ufając że Duch Św. we właściwym czasie nam ją objawi.

Spotkania naszej wspólnoty są otwarte dla wszystkich, dlatego jeżeli: szukasz swojego miejsca w Kościele, pragniesz budować i pogłębiać relacje z Bogiem, chcesz wielbić Boga śpiewem, grasz na instrumentach i chcesz w ten sposób oddawać Bogu chwałę, pragniesz dzielić się z innymi i rozwijać swoje talenty, chcesz rozważać piękno Słowa Bożego, pragniesz służyć Bogu i bliźniemu – zapraszamy, przyjdź, bo może właśnie w tej Wspólnocie Jezus przygotował dla Ciebie miejsce.

Czekamy na Ciebie w każdy czwartek o godz. 19 w salce obok dolnego kościoła.  

Więcej informacji o naszej wspólnocie a także informacje o aktualnych wydarzeniach z udziałem naszej wspólnoty znajduje się na stronie internetowej na Facebook’u pod adresem www.facebook.com/wspolnotaewangelizacyjnomodlitewnaursus/