W tradycji parafii jest istnienie scholi dziecięcej o nazwie „Promyczki fatimskie”, choć zmieniają się jej uczestnicy i opiekunowie.

Zadaniem scholi jest przygotowanie śpiewu liturgicznego. Staramy się dobierać odpowiednie pieśni nawiązujące do tekstów czytań mszalnych i części Mszy Świętych. Doskonalimy wykonanie znanych pieśni i poszerzamy repertuar o nowe. Uczymy się też piosenek, które wykonujemy podczas różnych okolicznościowych spotkań dziecięcych czy wyjazdów. Niektóre ze scholanek indywidualnie biorą udział w przeglądzie piosenki religijnej, który co roku organizowany jest w naszej dzielnicy, otrzymując wyróżnienie. Rozwijają też swoje talenty kształcąc się w szkole muzycznej czy uczęszczając na kurs nauki gry na gitarze. Formacja grupy polega na budzeniu w dzieciach radości i poczucia dumy z faktu bycia Dzieckiem Bożym i na służbie Bogu przez uświetnianie liturgii Mszy Świętej przez śpiew. Służy temu wspólna modlitwa, przekazywanie treści wprowadzających w poszczególne okresy liturgiczne.

Śpiew pieśni liturgicznych i psalmów jest zewnętrznym wyrazem miłości do Pana Boga i wspólnoty parafialnej.

Schola przeżywa też świąteczne i okolicznościowe spotkania, na które zapraszani są rodzice tych dzieci. Inną formą integracji są jednodniowe wyjazdy połączone z poznaniem obiektów sakralnych Stolicy, a w czasie wakacji odbywają się wyjazdy o charakterze rekolekcyjno-wypoczynkowym.

 

Opiekunem jest ks. Krzysztof Kiełpiński