Poradnia Rodzinna „Betlejem” została powołana do istnienia we wrześniu 2018 r.
Jej misją  i zadaniem jest  kształtowanie właściwego wizerunku rodziny i małżeństwa, wspieranie ich na różnym etapie życia. Zadanie to realizowane jest przez  przygotowywanie narzeczonych do  zawarcia sakramentalnego małżeństwa, pomoc małżeństwom i rodzinom oraz osobom samotnym przeżywającym trudności.

Poradnia służy pomocą w:
– rozwiązywaniu trudności w wierze,
– odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej  i małżeńskiej,
– ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
– przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa- 3 spotkania,
– kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
– uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
– planowaniu potomstwa,
– rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
– rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– wspieraniu osób samotnych, które poszukują współmałżonka, pochowały współmałżonka, walczą o zachowanie małżeństwa lub żyją w separacji/rozwodzie cywilnym,
– wspieraniu wszystkich osób przeżywających trudne chwile w życiu – niepowodzenia, trudności osobiste, w  małżeństwie, w rodzinie, w pracy.


W poradni można:
– porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
– nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej wg metody prof. J. Rötzera,
– uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
– poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
– poradzić się jak dobrze przygotować chrzest dziecka,
– nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– poprawić relacje między małżonkami

W  razie potrzeby pomożemy w nawiązaniu kontaktu z księdzem, lekarzem ginekologiem, psychologiem, prawnikiem, mediatorem.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt:
tel. 511 644 911
e-mail: poradniabetlejem@gmail.com

Zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach 19.00 – 21.00 w sali przy wieży
/wejście od strony Caritas/.

Osobą odpowiedzialną jest  mgr Anna Stańczyk, doradca rodzinny i instruktor NPR wg metody prof. J. Rötzera wraz z osobami tworzącymi wykwalifikowany zespół.

Opiekunem duchowym jest ks. Piotr Janiszewski