Jesteśmy Arcybractwem Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi. Regularne spotkania formacyjne, raz w miesiącu odbywają się w naszej parafii od grudnia 1997 roku. Obecnie naszym opiekunem jest ks. Tomasz Zaperty.

Duch Straży Honorowej – to duch dziecięcego oddania się w ręce umiłowanej Matki Chrystusa, by z Nią przeżywać własne życie i z Nią współdziałać w zdobywaniu dusz, aby we wszystkich sercach królował Jej Syn. Celem naszego Arcybractwa jest szczególne nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, co staramy się praktykować w I soboty miesiąca przez wspólną Mszę Świętą sprawowaną w naszej intencji, adorację Najświętszego Sakramentu, rozważania i wspólne odmawianie różańca. Stawiamy sobie przed oczy Maryję, jako wzór by pociągnięci przykładem Jej cnót, naśladować Ją własnym życiem. Wszyscy członkowie Straży Honorowej przez modlitwę i dobry przykład pracują dla zbawienia dusz i szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Zwracamy uwagę na potrzebę wynagrodzenia za zniewagi i grzechy, jakie godzą w Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

Każdy z nas obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia i przeżywa ją w zjednoczeniu z Sercem Maryi. Jako grupa staramy się włączać w pracę parafialną. Co roku przygotowujemy wystrój „Ciemnicy” i ubieramy I stację różańcową na procesję 13 maja. Jesteśmy obecni na wszystkich modlitwach, adoracjach i czuwaniach także nocnych przed Najświętszym Sakramentem.