Sakrament małżeństwa
Aby przyjąć sakrament małżeństwa należy:

  1. Ustalić odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej termin ślubu: datę i godz. (ok. 4-5 miesięcy przed ślubem lub wcześniej).
  2. Wziąć udział w kursie przedmałżeńskim; kurs obejmuje 10 konferencji. Rozpoczęcie kursu w naszej parafii: w pierwszej połowie stycznia i w pierwszej połowie września.
  3. Wziąć udział w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
  4. Na trzy miesiące przed terminem ślubu zgłosić się do kancelarii (oboje narzeczeni) w celu spisania protokołu przedślubnego (tzw. zapowiedzi). Należy mieć ze sobą:
   aktualne świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wystawienia), – Świadectwo chrztu jest w parafii, w której był udzielony chrzest. Aktu chrztu nie przesyła się do parafii jeśli osoba zmienia miejsce zamieszkania. Do formalności przedślubnych nie jest ważne świadectwo chrztu, które przed laty było wydane np. z racji I Komunii św. czy bierzmowania.
   świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu), – Adnotacja o bierzmowaniu powinna być na świadectwie chrztu, dlatego ze względów praktycznych najpierw należy udać się po świadectwo chrztu.
   zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
   poświadczenie z poradni rodzinnej,
   – z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dotyczy tylko tzw. małżeństwa konkordatowego; dokument ten ważny jest tylko 3 miesiące – musi objąć czas ślubu). – Młodzi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się do USC po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Udają się tam razem, zabierając ze sobą dowody osobiste oraz odpisy Aktu urodzenia.
  5. Po zgłoszeniu się na zapowiedzi, przystąpić do sakramentu pokuty (druga spowiedź przed sakramentem małżeństwa – dzień przed ślubem).
  6. Świadkowie również powinni przystąpić do spowiedzi, by podczas Mszy św. przystąpili do Komunii św. w intencji nowożeńców.
  7. W tygodniu poprzedzającym sakrament małżeństwa zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przychodzą narzeczeni i świadkowie (świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia, jeśli świadkowie nie mogą przybyć należy znać ich dane: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania).
Zapraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeński Wieczory dla Narzeczonych
Kurs jest prowadzony metodą warsztatów, wypracowanych i prowadzonych przez animatorów Małżeńskich Dróg. Obejmuje 22 tematy realizowane w czasie 9 cotygodniowych spotkań trwających zwykle ok. 2,5 godziny. W czasie pierwszych ośmiu spotkań dwoje małżonków oraz ksiądz dzielą się swoim doświadczeniem, aby młodym ludziom pomóc zobaczyć w sakramentalnym małżeństwie powołanie do sensownego i odpowiedzialnego życia we dwoje, razem z Bogiem. Narzeczeni, po wprowadzeniu tematu przez małżeństwo i księdza,  kontynuują temat w parze, posługując się przygotowanymi materiałami. Nic nie mówią publicznie. Dziewiąte spotkanie obejmuje podsumowanie kursu i wspólną Eucharystię.
To, na ile owocne będą te przygotowania, zależy przede wszystkim od zaangażowania uczestników. Trud włożony w cotygodniowe spotkania pozwoli wierzyć, że pewniej i łatwiej wejdą oni na drogę wspólnego, małżeńskiego życia.
Ponieważ sami w młodości przeżyliśmy podobny kurs, teraz pragniemy dzielić się z narzeczonymi zdobytą wiedzą i doświadczeniem.
Do zobaczenia,
5 października (czwartek) o godz. 19.15 w salce na wieży.