Sakrament małżeństwa
Aby przyjąć sakrament małżeństwa należy:

  1. Ustalić odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej termin ślubu: datę i godz. (ok. 4-5 miesięcy przed ślubem lub wcześniej).
  2. Wziąć udział w kursie przedmałżeńskim; kurs obejmuje 10 konferencji. Rozpoczęcie kursu w naszej parafii: w pierwszej połowie stycznia i w pierwszej połowie września.
  3. Wziąć udział w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
  4. Na trzy miesiące przed terminem ślubu zgłosić się do kancelarii (oboje narzeczeni) w celu spisania protokołu przedślubnego (tzw. zapowiedzi). Należy mieć ze sobą:
   aktualne świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wystawienia), – Świadectwo chrztu jest w parafii, w której był udzielony chrzest. Aktu chrztu nie przesyła się do parafii jeśli osoba zmienia miejsce zamieszkania. Do formalności przedślubnych nie jest ważne świadectwo chrztu, które przed laty było wydane np. z racji I Komunii św. czy bierzmowania.
   świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu), – Adnotacja o bierzmowaniu powinna być na świadectwie chrztu, dlatego ze względów praktycznych najpierw należy udać się po świadectwo chrztu.
   zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
   poświadczenie z poradni rodzinnej,
   – z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dotyczy tylko tzw. małżeństwa konkordatowego; dokument ten ważny jest tylko 3 miesiące – musi objąć czas ślubu). – Młodzi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się do USC po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Udają się tam razem, zabierając ze sobą dowody osobiste oraz odpisy Aktu urodzenia.
  5. Po zgłoszeniu się na zapowiedzi, przystąpić do sakramentu pokuty (druga spowiedź przed sakramentem małżeństwa – dzień przed ślubem).
  6. Świadkowie również powinni przystąpić do spowiedzi, by podczas Mszy św. przystąpili do Komunii św. w intencji nowożeńców.
  7. W tygodniu poprzedzającym sakrament małżeństwa zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przychodzą narzeczeni i świadkowie (świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia, jeśli świadkowie nie mogą przybyć należy znać ich dane: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania).
  8. Kilka dni po udzielonym sakramencie małżeństwa zgłosić się do kancelarii po dokument stwierdzający zawarcie małżeństwa.
  9. Narzeczeni powinni poinformować osobę nagrywającą Video lub wykonującą zdjęcia aby:
   – była stosownie ubrana, odpowiednio do miejsca i uroczystości oraz nie żuła gumy
   – zgłosiła się 10 minut przed ślubem w zakrystii do księdza, który będzie błogosławił ślub (może będą pytania lub wskazówki)
  10. Po zakończeniu sakramentu małżeństwa, w kruchcie kościoła (zimą), a przed kościołem (latem), goście składają życzenia w skupieniu, bez rozmów i śmiechu. Nie rzucają ryżem ani drobnymi monetami młodych – JEST TO POGAŃSKI ZWYCZAJ – grzech przeciw I przykazaniu Bożemu.
  11. Nowożeńcy jak i świadkowie podczas ślubu, siedząc nie zakładają nogi na nogę.