Historia parafii w skrócie

 • 14 września 1982 r. – uzyskanie pozwolenia na miejsce pod budowę Kościoła i plebani; budowę powierza Kard. Józef Glemp ks. Rochowi Walczakowi
 • 25 grudnia 1982 r. – Pierwsza Msza Św. w kaplicy – PASTERKA
 • 13 maja 1983 r. – Arcybiskup Gniezna i Warszawy Józef Glemp Prymas Polski dokonuje poświęcenia placu pod budowę kościoła (2 rocznica zamachu na życie Głowy Kościoła Ojca Świętego Jana Pawła II)
 • 30 lipca 1984 r. – rozpoczęcie wykopów pod budowę kościoła
 • 25 marca 1985 r. – Prymas Polski Józef Kardynał Glemp eryguje parafię Matki Bożej Fatimskiej
 • 13 maja 1985 r. – Prymas Polski wmurowuje akt erekcyjny i kamień węgielny (z fundamentów pierwszego kościoła w Ursusie) w mury kościoła
 • 13 maja 1991 r. – Ks. Bp. Władysław Miziołek święci dolny kościół w pełnym wystroju
 • 9 czerwca 1991 r. – Ojciec Święty Jan Paweł II święci Figurę Matki Bożej Fatimskiej podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny w Warszawie
 • 13 września 1991 r. – Bp Zbigniew Kraszewski święci górny kościół
 • 5 października 1997 r. – Ks. Józef Kardynał Glemp Prymas Polski konsekruje kościół (uroczyste poświęcenie kościoła) w obecności Ks. bp Władysława Miziołka i Ks. bp Józefa Zawitkowskiego przy licznym uczestnictwie duchowieństwa i zgromadzonych wiernych
 • 2000 rok – Rokiem Jubileuszowym – nasz kościół – Świątynią Odpustu Jubileuszowego
 • 13 maja 2006 r. – Prymas Polski Józef Kardynał Glemp eryguje Sanktuarium Maryjne w Warszawie na Niedźwiadku
 • 13 maja 2008 r. w uroczystość Matki Bożej Fatimskiej Ks. Bp. Tadeusz Pikus święci pierwsze Stacje Drogi Krzyżowej (VII, IX, X, XI)
 • 13 września 2008 r. – uroczysta koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej
 • 11 września 2011 r. Parafia i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II.
 • 30 czerwca 2013 r. dotychczasowy Proboszcz Parafii, budowniczy kościoła przeszedł na emeryturę. Nowym Proboszczem został mianowany Ks. Wojciech Tomczyszyn.
 • 1 stycznia 2014 r. Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski dokonał korekty granic Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

 

Zarys dziejów Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie Ursusie

Rozwój przestrzenny Ursusa, a także znaczny przyrost ludności w latach 60 i 70-tych, przysparzały sporo kłopotów duszpasterzom istniejących wówczas na jego terenie dwóch parafii: Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie i Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Gołąbkach. Po wieloletnich staraniach, w lipcu 1982 roku władze państwowe wyraziły zgodę na utworzenie ośrodka duszpasterskiego na terenie osiedla Niedźwiadek w Ursusie.

Pracę nad utworzeniem tego ośrodka Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, powierzył ks. Rochowi Walczakowi, wikariuszowi parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie.

14 września 1982 r. otrzymano decyzję o lokalizacji terenu pod budowę kaplicy i punktu katechetycznego na osiedlu Niedźwiadek w Ursusie, a w dniu następnym nastąpiło przekazanie terenu przez Wydział Architektury Urzędu Dzielnicowego Warszawa – Ochota.

Prace budowlane rozpoczęto 21 października 1982 roku. Dzięki staraniom ks. mgr Rocha Walczaka oraz ogromnemu zaangażowaniu i niezwykłej ofiarności wiernych w ciągu zaledwie 62 dni wzniesiono murowano – drewnianą budowlę o powierzchni 550 m2, w której urządzono kaplicę, zakrystię, kancelarię, punkt katechetyczny oraz mieszkanie dla księdza.

Wzniesiona kaplica byłą wotum dziękczynnym wiernych za cudowne ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas zamachu na placu Św. Piotra w dniu 13 maja 1981 roku.

Nowemu ośrodkowi duszpasterskiemu i kaplicy nadano wezwanie Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszą Mszą Świętą, którą odprawiono w nowej kaplicy jeszcze w 1982 roku była Pasterka. Celebrował ją ks. prałat Zdzisław Król, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Ważne wydarzenia w historii parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie Ursusie

Dekretem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, od 1 stycznia 1983 roku ośrodek duszpasterski liczący około 15 tysięcy wiernych, otrzymał zezwolenie na udzielanie w kaplicy chrztów, ślubów oraz prowadzenie obrzędów pogrzebowych.

W dniach 16 – 19 stycznia 1983 roku w ośrodku duszpasterskim rozpoczęły się pierwsze rekolekcje Maryjne, w czasie których, w dniu 16 stycznia, odbyła się w kaplicy podniosła uroczystość intronizacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w dniu 19 stycznia zainaugurowano nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

13 lutego 1983 roku Bp dr Jerzy Modzelewski, sufragan warszawski i przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Budownictwa Sakralnego, dokonał poświęcenia kaplicy i sal katechetycznych.

13 maja 1983 roku w drugą rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego, okazałego kościoła wotywnego p.w. Matki Bożej Fatimskiej, odprawił uroczystą Mszę Świętą, w czasie której wygłosił homilię do licznie zgromadzonych wiernych oraz udzielił Sakramentu Bierzmowania ponad 200 osobowej grupie młodzieży.

Katechizacja dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie ośrodka, rozpoczęła się w styczniu 1983 roku, po feriach świątecznych i objęła ok. 2.500 dzieci i ok. 600-osobową grupę młodzieży. Wówczas pod koniec roku szkolnego ponad 360 dzieciom udzielono Pierwszej Komunii Świętej.

Budowę okazałego, dwupoziomowego kościoła wotywnego, wg projektu arch. inż. Anny Maląg, rozpoczęto w 1984 roku, z błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II udzielonym w dniu 25 lipca 1984 roku.

 

Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Niedźwiadek w Ursusie została erygowana 15 marca 1985 roku przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski z części Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP. Dekret erekcyjny (KMW nr 1247/A/85) wszedł w życie 25 marca 1985 roku.

W dniu 13 maja 1985 roku w czwartą rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych dokonał poświęcenia i wmurowania, w mury wznoszącego się Kościoła, kamienia węgielnego, pochodzącego z fundamentów pierwszego drewnianego kościoła w Ursusie oraz aktu erekcyjnego.

Kościół był budowany systemem gospodarczym, głównie ze składek wiernych parafii oraz z różnych zbiórek w diecezji i poza nią, a także przy niewielkiej pomocy zagranicznej.

W dniu 9 października 1988 roku bp Stanisław Kędziora konsekrował dzwony zainstalowane na wieży kościoła. Na jednym z dzwonów widnieje wymowny napis: „Uczyniły nas serca wiernych parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie Ursusie”

Poświęcenie dolnego kościoła, przez Bp Władysława Miziołka, odbyło się w dniu 13 maja 1991 roku, w dziesiątą rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego.

Od 1991 roku prowadzone były również prace nad wystrojem wnętrza Kościoła który zaprojektował architekt wnętrz, mgr inż. Maciej Kauczyński z Krakowa.

W dniu 9 czerwca 1991 roku w parku Agrykola w Warszawie podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec święty Jan Paweł II pobłogosławił 2,5 metrową figurę Matki Bożej Fatimskiej. Figura ta, ofiarowana przez Ruch Maryjny z Fatimy została umieszczona na głównej ścianie ołtarzowej.


Pobłogosławienie figury Matki Bożej Fatimskiej przez Jana Pawła II

Mniejsza figura drewniana Matki Bożej Fatimskiej ofiarowana została Parafii przez państwo Marię i Alfredo Soares z Portugalii. Została ona umieszczona w przykościelnej kapliczce fatimskiej, zbudowanej wiosną 1991 roku według planów przysłanych z Fatimy (zbudowana jako pierwsza w świecie po Portugalii).

Konsekracji kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej, w pełnym wystroju, dokonał w dniu 5 października 1997 roku kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w asyście Ks. Władysława Miziołka, bp. Józefa Zawitkowskiego, notabene ziomka ks. Proboszcza.

Niezwykle żywy kult Matki Bożej Fatimskiej, wykraczający daleko poza granice tej parafii sprawił, że kościół ten stał się faktycznie Sanktuarium Maryjnym. Fakt ten został doceniony przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, który świątynię tę uczynił Świątynią Odpustu Jubileuszowego A.D. 2000.

W niedzielę 13 października 2002 roku w 85 rocznicę objawienia w Fatimie, w parafii na Niedźwiadku odbyło się uroczyste wprowadzenie do kościoła relikwii błogosławionych dzieci fatimskich Hiacynty i Franciszka Marto – świadków objawień, beatyfikowanych 13 maja 2000 roku. Ceremoniom przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Duś.

W dniu 13 maja 2006 roku Prymas Polski, Józef Kardynał Glemp uznając zasługi parafii w krzewieniu kultu Matki Bożej Fatimskiej podniósł kościół do godności Sanktuarium.

W dniu 13 września 2008 roku miała miejsce uroczysta koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Mszy świętej przewodził kard. Józef Glemp.

W dniu 11 września 2011 roku Parafia i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II. Uroczystej instalacji relikwii dokonał Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

W dniu 30 czerwca 2013 roku, dotychczasowy Proboszcz Parafii, budowniczy kościoła, ks. Roch Walczak przeszedł na emeryturę. Nowym Proboszczem został mianowany Ks. Wojciech Tomczyszyn, dotychczasowy wikariusz Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Warszawie.

W dniu 1 stycznia 2014 roku Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski dokonał korekty granic Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej powiększając jej terytorium o część nowowybudowanego osiedla „Gawra”.