ks. kanonik Wojciech Tomczyszyn

proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. Proboszczem w naszej parafii jest od 2013 r. Jest opiekunem Caritas Parafialnej, Koła Żywego Różańca oraz Akcji Katolickiej. Duchowo czuwa nad działalnością Chóru Parafialnego.

ks. Piotr Janiszewski
wikariusz

Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku. Jest dekanalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży, w parafii Matki Bożej Fatimskiej od 2016 r. Odpowiada za przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz narzeczonych do sakramentów małżeństwa.

ks. prałat Roch Walczak

rezydent

Pierwszy Proboszcz i budowniczy kościoła. Ur. 10 marca 1943 roku w parafii Żdżary. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Kutnie, Seminarium Duchowne w Warszawie. Na KUL-u studiował homiletykę i uzyskał stopień magistra. Podczas studiów w Seminarium odbył zasadniczą służbę wojskową – 2 lata – w Koźle nad Odrą. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1969 roku z rąk Prymasa Tysiąclecia. W 1982 powierzono mu utworzenie ośrodka duszpasterskiego na terenie osiedla Niedźwiadek w Ursusie, od 25 czerwca do 2013 roku był proboszczem. Uprzednio był wikariuszem parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie.

ks. Piotr Sokołowski

wikariusz

Święcenia kapłańskie przyjął w 2020 r. i nasze Sanktuarium jest jego pierwszą parafię, na którą został posłany. Opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza i Arcybractwem Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi oraz Ruchem Rodzin Nazaretańskim.

ks. Krzysztof Kiełpiński
pomoc duszpasterska

Ksiądz Krzysztof jest studentem prawa kanonicznego na UKSW, pochodzi z diecezji toruńskiej. W naszej parafii od 2013 r. Opiekuje się Scholą Dziecięcą i Młodzieżową, prowadzi także spotkania Wspólnoty Ewangelizacyjnej. 

ks. Kazimierz Płatek

pomoc duszpasterska

Emeryt z diecezji łowickiej. W Parafii Matki Bożej Fatimskiej od 2008 r.