ks. kanonik Wojciech Tomczyszyn

proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. Proboszczem w naszej parafii jest od 2013 r. Jest opiekunem Caritas Parafialnej, Koła Żywego Różańca oraz Akcji Katolickiej. Duchowo czuwa nad działalnością Chóru Parafialnego.

ks. Piotr Machnik
wikariusz

Mianowany wikariuszem naszej Parafii w 2023 roku. Odpowiedzialny za: Ministrantów i Lektorów, Krąg Biblijny, Ruch Rodzin Nazaretańskich, przygotowanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania, scholę dziecięco-młodzieżową

ks. prałat Roch Walczak

rezydent

Pierwszy Proboszcz i budowniczy kościoła. Ur. 10 marca 1943 roku w parafii Żdżary. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Kutnie, Seminarium Duchowne w Warszawie. Na KUL-u studiował homiletykę i uzyskał stopień magistra. Podczas studiów w Seminarium odbył zasadniczą służbę wojskową – 2 lata – w Koźle nad Odrą. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1969 roku z rąk Prymasa Tysiąclecia. W 1982 powierzono mu utworzenie ośrodka duszpasterskiego na terenie osiedla Niedźwiadek w Ursusie, od 25 czerwca do 2013 roku był proboszczem. Uprzednio był wikariuszem parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie.

ks. Sebastian Werra

rezydent

Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku w Poznaniu, studiuje prawo kanoniczne na UKSW. Z Naszą wspólnotą parafialną związany od 2022 roku, jest odpowiedzialny za: Arcybractwo HSNSM, Spotkania dla Narzeczonych, kandydatów na ministrantów, Wspólnotę Ewangelizacyjno-Modlitewna, Rekolekcje Zawierzenia Maryi „Oddanie 33”, Zespół „19:30”.

ks. Kazimierz Płatek

pomoc duszpasterska

Emeryt z diecezji łowickiej. W Parafii Matki Bożej Fatimskiej od 2008 r.