ks. kanonik Wojciech Tomczyszyn

proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. Proboszczem w naszej parafii jest od 2013 r. Jest opiekunem Caritas Parafialnej, Koła Żywego Różańca oraz Akcji Katolickiej. Duchowo czuwa nad działalnością Chóru Parafialnego.

ks. Piotr Janiszewski
wikariusz

Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku. Jest dekanalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży, w parafii Matki Bożej Fatimskiej od 2016 r.Odpowiada za przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz narzeczonych do sakramentów małżeństwa.

ks. prałat Roch Walczak

rezydent

Pierwszy Proboszcz i budowniczy kościoła. Ur. 10 marca 1943 roku w parafii Żdżary. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Kutnie, Seminarium Duchowne w Warszawie. Na KUL-u studiował homiletykę i uzyskał stopień magistra. Podczas studiów w Seminarium odbył zasadniczą służbę wojskową – 2 lata – w Koźle nad Odrą. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1969 roku z rąk Prymasa Tysiąclecia. W 1982 powierzono mu utworzenie ośrodka duszpasterskiego na terenie osiedla Niedźwiadek w Ursusie, od 25 czerwca do 2013 roku był proboszczem. Uprzednio był wikariuszem parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie.

ks. kanonik Tomasz Zaperty

rezydent

Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2002 r. Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży oraz Koordynator Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej. Rejonowy Wizytator Nauczania Religii. W Parafii Matki Bożej Fatimskiej od 2009 r. Opiekuje się Wspólnotą Młodych, Liturgiczną Służbą Ołtarza i Arcybractwem Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi. Prowadzi także Krąg Biblijny – cykliczne rozważania Pisma Świętego.

ks. Krzysztof Kiełpiński
pomoc duszpasterska

Ksiądz Krzysztof jest studentem prawa kanonicznego na UKSW, pochodzi z diecezji toruńskiej. W naszej parafii od 2013 r. Opiekuje się Scholą Dziecięcą i Młodzieżową, prowadzi także spotkania Wspólnoty Ewangelizacyjnej. 

ks.Kazimierz Płatek

pomoc duszpasterska

Emeryt z diecezji łowickiej. W Parafii Matki Bożej Fatimskiej od 2008 r.

RADA DUSZPASTERSKA

(powołana 11.04.2019r.)

  1. Ks. Wojciech Tomczyszyn
  2. Ks. Piotr Janiszewski
  3. Paweł Hermanowski
  4. Katarzyna Kopycińska
  5. Mieczysław Błaszczyk
  6. Michał Kociszewski
  7. Anna Ziółkowska
  8. Edyta Kashkash
  9. Teresa Garus
  10. Justyna Kowalska
  11. Anna Dominiak
  12. Anna Stańczyk
  13. Paweł Stańczyk
  14. Mateusz Pietrzyk
  15. Natalia Budner
  16. Mateusz Kośla
  17. Przemysław Dąbrowski
  18. Magdalena Rzeszotek
  19. Agata Symulewicz
  20. Wojciech Fic
  21. Paweł Prot
  22. Małgorzata Pawlak